Mimo osłabienia koniunktury na rynku medialnym, Digital Signage w Polsce nadal prężnie się rozwija. Z dnia na dzień oferta istniejących już sieci się poszerza, a wiele firm telekomunikacyjnych ustawia się w kolejce do negocjacji z właścicielami atrakcyjnych lokalizacji, gdzie chcą zainstalować swoje Systemy. Rynek DS w Polsce jest zatomizowany. Mamy w tym momencie około 30-35 liczących się sieci, i około 20 mniejszych, składających się z dosłownie kilku monitorów w pojedynczych placówkach. 

Rynek reklamy digital signage analizujemy pod kątem kilku miar określających jego wielkość. Pierwszą jest liczba lokalizacji, w których zainstalowane są nośniki. Ze względu na fakt, iż aktualnie zdecydowanie dominują nośniki indoorowe za lokalizację uznajemy obiekt, w którym może być zainstalowany jeden lub więcej nośników. Pojedynczą lokalizację mogą stanowić obiekty o różnej wielkości - od niewielkiego lokalu po wielkopowierzchniowy supermarket. Ze względu na te dysproporcje liczba lokalizacji nie jest sama w sobie - w oderwaniu od innych miar - dobrą miarą wielkości rynku. Jednak pozwala - wraz z innymi miarami - na pełniejszą ocenę stopnia i tempa jego rozwoju. Szacowana ilość lokalizacji reklamy digital signage to aktualnie 5 300 obiektów.

Jak wspomniano wyżej pojedyncza lokalizacja może obejmować jeden lub więcej ekranów czyli nośników reklamy digital signage. Przeciętna liczba nośników w lokalizacji waha się dość znacznie w zależności od charakteru sieci. Z jednej strony istnieją sieci, w których liczba nośników w lokalizacji jest równa jeden - bankomaty, taksówki, małopowierzchniowe punkty sprzedaży, a z drugiej strony funkcjonują sieci, w których liczba nośników w lokalizacji sięga kilkudziesięciu - wielkopowierzchniowe supermarkety. Osobną kategorię stanowią punkty sprzedaży sprzętu RTV, w których liczba nośników w lokalizacji może sięgać kilkuset jeśli za nośnik uznamy wszystkie ekrany stanowiące ekspozycję działu RTV. Wydaje się jednak, iż uznawanie wszystkich ekranów ekspozycji RTV za osobne nośniki digital signage nie znajduje uzasadnienia z punktu widzenia efektu marketingowego. Szacowana liczba nośników reklamy digital signage to aktualnie 18 600 sztuk ekranów różnej wielkości i technologii. 

W zależności od swojej specyfiki, poszczególne sieci używają ekranów o różnych rozmiarach. Największy udział mają ekrany o przekątnej przekraczającej 25 cali - jest to 42% nośników funkcjonujących aktualnie. W zdecydowanej większości są to ekrany o przekątnej w okolicach 42 cali. Bardzo wysoki, 41% udział mają także ekrany małe - o przekątnej do 15 cali. Ekrany te wykorzystywane są w większości w sieciach bankomatów, jako indywidualne ekrany w punktach usługowych a także w taksówkach oraz strefach przykasowych w punktach sprzedaży. Nośniki o średniej wielkości mają stosunkowo niski udział a wykorzystywane są w większości w niewielkich, specjalizowanych punktach sprzedaży jak apteki czy saloniki prasowe oraz w środkach komunikacji.

Wyżej analizowane miary jak liczba lokalizacji i nośników są przede wszystkim miarami nasycenia rynku z punktu widzenia technicznego, czymś w rodzaju terytorialnego zasięgu technicznego mediów elektronicznych. Natomiast decydujące znaczenie dla wielkości przychodów reklamowych ma penetracja wyrażona w liczbie kontaktów populacji naszego kraju z sieciami digital signage. 

Liczba kontaktów z nośnikami zależy natomiast w zasadniczym stopniu od wielkości ruchu ludzi w lokalizacjach spenetrowanych przez digital signage i w okolicach nośników tej reklamy. Poszczególne segmenty tego rynku i poszczególne sieci digital signage różnią się dość znacznie pod względem wielkości ruchu oraz liczbie kontaktów. Wśród aktualnie istniejących sieci istnieją takie, których pojedyncze nośniki generują zaledwie kilkanaście kontaktów dziennie jak i takie, których notują ich tysiące. Wszystkie sieci generują około 109 500 000 kontaktów w skali miesiąca.

Zobacz także

Digital Signage trends conference

Raport PDSA 

PDSA Awards

Jak zostać
członkiem PDSA?

Członkowie wspierający