Advertainment - przekaz reklamowy zawarty w rozrywkowej formie, nie zawsze bezpośrednio powiązanej z samym produktem. Nazwa pochodzi od połączenia angielskich słów: advert - reklama i entertainment - rozrywka.
W advertainment reklamowany produkt jest tylko punktem wyjścia, pretekstem do zabawy. Ma tę przewagę nad klasyczną reklamą, że stara się nie mówić o produkcie wprost, co powoduje, że nie drażni widzów swoją nachalną perswazyjnością, a przyciąga humorem.

 

Animatik (ang. animatic) - nakręcone na wideo lub w komputerze rysunki ze scenopisu obrazkowego (scenorysu) z mniej lub bardziej uproszczoną animacją postaci wewnątrz kadru oraz z planowanymi ruchami kamery. Animatik jest kolejnym etapem prac przygotowawczych do filmu po scenariuszu, scenopisie opisowym i scenopisie rysunkowym - nazywanym też scenorysem lub z angielska storyboardem. Animatiki powstają głównie do filmów reklamowych i animowanych ale także przy przygotowaniu skomplikowanych scen filmu fabularnego z efektami inscenizacyjnymi. Służą do badania prawidłowości długości ujęć, sprawdzenia czytelności akcji, właściwego umieszczenia punktów kulminacyjnych, jakości dialogów w połączeniu z obrazem, bardzo dokładnego rozmieszczenia ujęć trickowych i efektów specjalnych

 

Animacja komputerowa- jest sztuką tworzenia obrazów ruchomych przy wykorzystaniu technik komputerowych. Stanowi poddziedzinę grafiki komputerowej i animacji. Najczęściej stosowana jest animacja trójwymiarowa (animacja 3D), ale w systemach dysponujących niską przepustowością sprzętową wymagającą przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym nadal ważne miejsce utrzymuje animacja dwuwymiarowa (animacja 2D). Bardzo często medium docelowym animacji jest system komputerowy, jednak możliwości jej zastosowania są bardzo szerokie począwszy od prezentacji multimedialnych, przez spoty reklamowe, kinematografię po kampanie reklamowe na zewnętrznych nośnikach reklamowych - ekranach LED.


ATL
 (ang. Above The Line - pol. powyżej linii) - oznacza strategię działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (in. outdoor), reklama wewnętrzna (in. indoor) itp. w przeciwieństwie do BTL, działającej drogą niekonwencjonalną.

Authoring - proces przygotowania kontentu tak, aby było możliwe jego wyświetlenie przez odtwarzacz (np. konwertowanie plików do odpowiedniego rozmiaru, formatu etc.).

 

B2B (ang. business to business) Skrót oznaczający relacje  (wymiana informacji, wymiana handlowa) pomiędzy podmiotami gospodarczymi, tj. producentami, dostawcami, odbiorcami, hurtownikami, itp., w odróżnieniu od B2C (business to klient) lub C2C (client to client)

 

Background - (tło) przy podziale ekranu na strefy stanowi najniższą warstwę przekazu.

 

Bandy sportowe - modułowa konstrukcja ekranów diodowych umożliwia tworzenie różnych formatów reklamy w zależności od potrzeb danej realizacji. Dzięki takiej możliwości bandy stosowane mogą być na obiektach o zróżnicowanych powierzchniach.

 

Banner stanowi formę reklamy, komunikatu, najczęściej wydrukowany na płachcie materiału. W Internecie umożliwia w dynamiczny sposób przekazanie treści informacyjnych lub reklamowych. Reklama wyświetlana na witrynach internetowych służy do przeniesienia użytkownika do wybranej lokalizacji www ogłoszeniodawcy. Najbardziej popularne formaty bannerów to flash, gif jeżeli mówimy o reklamie dynamicznej oraz jpeg w przypadku formy statycznej. Ważne jest znalezienie optimum pomiędzy wielkością i objętością banneru, a przekazaniem najważniejszych cech produktu bądź usługi w przystępny i zrozumiały sposób.

 

Banner LED - reklama wyświetlana na ekranach wykonanych w technologii LED. Telebimy dają nieograniczone możliwości prezentacji treści w sposób dynamiczny i przestrzenny przy czym nie generują w porównaniu do tradycyjnych nośników kosztów związanych z drukiem. Za pomocą ekranów LED można przekazywać informacje w niespotykany dotąd sposób - emisja treści video poprzez obraz telewizyjny (również HDTV), animację, grafikę wzbogaconą o elementy 3D - działając jednocześnie w sposób najbardziej skuteczny. Dzięki zdalnemu zarządzaniu można w prawie rzeczywistym czasie zarządzać treścią emitowanych spotów.

 

Composer - SW służący do przygotowania i obróbki graficznej wyświetlanego materiału

 

Content - produkcja wyświetlanej treści. Program wyświetlany na ekranach sieci DS. Komunikat uwzględniający specyficzne miejsce oraz sytuację w jakiej znajduje się odbiorca komunikatu. Przekaz krótki i sugestywny. 

Kontent/Materiał - ogół rodzajów treści, które mogą być wyświetlane w przekazie. W ich skład mogą wchodzić m.in.: materiał video (mpg, avi, divx), telewizja (analogowa, cyfrowa, multicast), obrazy (jpg, bmp, png), dokumenty HTML (strony internetowe, aplikacje bazodanowe, flash), przewijany tekst (wpisywany komunikat, kanał RSS) lub inne dostępne formaty plików multimedialnych.

 

CPM (również CPT - cost per thousand) - powszechnie używana miara w reklamie. Reklama radiowa, telewizyjna, prasowa i internetowa może być opłacana na podstawie kosztu dotarcia do tysiąca widzów lub czytelników. Miara używana jest w marketingu do określenia relatywnego kosztu kampanii reklamowej lub pojedynczego przekazu w określonym medium.

 

Corporate Digital Signage - wykorzystanie sieci cyfrowych nośników pełniących funkcję informacyjne i rozrywkowe w organizacjach (przedsiębiorstwa, czy instytucje publiczne). Pozwala na łatwą komunikacje z pracownikami, wzmacnianie ich przywiązania do firmy oraz podnosi komfort ich pracy, dostarczając treści o charakterze rozrywkowym.

 

Centralny system zarządzania kontentem - oprogramowanie, dające możliwość zarządzania z jednego miejsca rozległymi sieciami wyświetlaczy, znajdującymi się różnych, nawet znacznie oddalonych od siebie lokalizacjach. Oprogramowanie to umożliwia sterowanie wyświetlanym przekazem, zarządzanie harmonogramem emisji i edycję kontentu.

 

CMS / MANAGER - CONTENT MANAGMENT SYSTEM panel do zarządzania DS z komputera.

 

Cyfrowy nośnik obrazu - urządzenie, na ekranie którego wyświetlany jest kontent. Najpopularniejsze nośniki to ekrany LCD, plazmowe, LED, projektory multimedialne. Systemy Digital Signage współpracują też z panelami dotykowymi, umożliwiając interakcję z odbiorcą treści.

 

Czas reakcji matrycy to liczony w milisekundach czas potrzebny dla pojedynczego piksela na zapalenie się i całkowite wygaśnięcie. Określa on szybkość z jaką ekran reaguje na zmiany obrazu.

 

Dioda to wyposażony w dwie elektrody, anodę i katodę, element elektroniczny, którego cechą charakterystyczną jest jednokierunkowy przepływ prądu od anody do katody. Anoda odpowiada za przyjmowanie ładunku ujemnego, po czym przekształca go w ładunek dodatni, a następnie zostaje on przejęty przez katodę.

 

Dioda tunelowa (dioda Esakiego), wynaleziona w 1958 roku przez L. Esakiego cechuje się tym, że jej charakterystyka prądowo-napięciowa w kierunku przewodzenia ma w pewnym zakresie tzw. ujemną rezystancję przyrostową. W działaniu diody tunelowej podstawową rolę odgrywa mechanizm tunelowy przewodnictwa (zjawisko tunelowe). Szczególnym przypadkiem diod tunelowych są diody wsteczne nazywane też diodami zwrotnymi. Stosuje się je do detekcji i mieszania sygnałów przy odwróceniu roli obu kierunków polaryzacji.

 

Digital Signage - technologia sieci centralnie zarządzanych cyfrowych nośników obrazu.

digiCASE - gablota multimedialna. Nowoczesna forma publikacji informacji oraz reklamy. Pozwala na emitowanie contentu składającego się ze zdjęć, klipów wideo i edytowalnych tekstów. Jeden z nośników sieci Digital Signage/ DSnet Magit. Znak prawnie zastrzeżony przez Magit.

 

digiDESIGNER- aplikacja umożliwiająca tworzenie multimedialnego contentu. Pozwala projektować rozkład stref na ekranie oraz tworzyć playlisty wyświetlanych materiałów. Ma funkcje pobierania plików wideo, obrazów oraz dźwięków i tworzenia z nich treści emitowanych na nośnikach Digital Signage.

 

Digital signage - to cyfrowa dystrybucja multimedialnych treści poprzez centralnie zarządzaną sieć wyświetlaczy (np. ekranów LCD, LED). Każdy system digital signage składa się z trzech podstawowych elementów:  software (oprogramowanie do zdalnego zarządzania obrazem), hardware (terminale odgrywające oraz wyświetlacze), content (produkcja wyświetlanej treści). za DDS Poland

 

Digital Signage (DS)- Narrowcasting, Out of Home TV, Dynamic Digital Signage (DDS) to cyfrowa dystrybucja multimedialnych treści poprzez centralnie zarządzaną sieć wyświetlaczy. Sieć narrowcastingowa to inaczej sieć dynamicznej komunikacji cyfrowej (digital dynamic signage), którą porównać można do prywatnego kanału telewizyjnego skierowanego do osób znajdujących się poza domem.

 

Digital Signage - forma elektronicznych nośników przeznaczona do prezentacji informacji, treści reklamowych lub komunikatów zlokalizowanych zarówno w otoczeniu publicznym (out-of-home Media) lub korporacyjnym

 

Digital Signage - technologia umożliwiająca zdalne zarządzanie treścią w sieci cyfrowych wyświetlaczy (np. LCD, LED). Dając możliwość dostosowania komunikatu do określonej grupy odbiorców Digital Signage wykorzystywany jest jako środek przekazu informacji, jak również narzędzie marketingowe.

 

Digital signage - wykorzystanie techniki cyfrowej przesyłania obrazów i wiadomości za pomocą ekranów do miejsc przebywania konkretnej grupy osób lub ogółu społeczeństwa. Za Cleverdis, Smartreport - dynamic digital signage

 

Nicolas Loose z Research Management, GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH: Na całym świecie używa się wielu terminów do opisania digital signage (np. Instore-TV, Narrowcasting, and Digital Media Network). Niemniej jednak termin digital signage zadomowił się na globalnym rynku jako podstawowe określenie. W rozumieniu koncepcji digital signage, przedsiębiorcy mają przynajmniej podstawową wiedzę, która może być tak przedstawiona: digital signage obejmuje koncepcje marketingowe dotyczące komunikacji Out-of-home, która ma szczególną możliwość komunikacji z grupami docelowymi zgodnie z specjalnymi scenariuszami odbioru przekazu. Typowa charakterystyka: jednoczesne nadawanie przekazu telewizyjnego przez wielokrotne użycie wyświetlaczy; transfer informacji za pomocą kompleksowej sieci i komunikacji zasadniczo opartej na efektach wizualnych.

 

Za www.signs.pl: Digital Signage jest formą wizualnej reklamy out of home opartej na wyświetlaniu przekazów i wiadomości reklamowych na elektronicznych ekranach znajdujących się w dowolnej lokalizacji.

 

Digital signage at retail - element grupy materiałów POS (Point-of-Sale) wykorzystujący technologię Digital Signage, jako środek wspierający sprzedaż w miejscu dystrybucji produktu lub usługi. Wykorzystywany m.in. w postaci interaktywnego kiosku, monitora umieszczonego przy półce sklepowej, czy przy kasach w supermarkecie.

 

DSnet - holistyczna koncepcja sieci Digital Signage, która jest synergią: technologii, contentu, designu oraz planowania biznesowego. Celem DSnet jest nie tylko przekaz treści informacyjnych i reklamowych, ale także szeroko pojęta Identyfikacja wizualna (Corporate Identyti). Znak prawnie zastrzeżony przez Magit.

 

DS ROI - realny zysk z inwestycji DS . Jeśli nie jesteśmy w stanie go podać lepiej zaniechać projekt. W przypadku instalacji w muzeach lub dowolnych miejscach, gdzie DS. pełni funkcję informacyjną ROI ma drugorzędne znaczenie.

 

Element (obiekt) - plik, którego format obsługiwany jest przez dany system Digital Signage. Elementy przyporządkowuje się do obszarów layoutu, definiując tym samym ich położenie na stronie. Jednemu obszarowi może być przyporządkowany jeden bądź wiele następujących po sobie elementów. Elementami mogą być np. pliki wideo, graficzne, animacje, prezentacje, pliki PDF, HTML, tekst (wpisany przez użytkownika, pobrany z pliku lub z sieci, np. z kanałów RSS) etc.

 

Ekran LED- jako jedyny spośród wielkoformatowych urządzeń wizyjnych sprawdza się w ostrym świetle słonecznym. Oparty na technologii LED świeci bardzo jasno oraz posiada nieregularną powierzchnię, dzięki czemu światło słoneczne, które do tej pory uniemożliwiało prawidłowy odbiór, zakłócając wyświetlane informacje, teraz staje się nieistotnym problemem. Ekran LED wyśmienicie wpisuje się w różnego rodzaju eventy. Z powodzeniem spełnia również rolę nośnika reklamowego, mieszcząc się na dachu, elewacji budynku lub zlokalizowany jako konstrukcja wolno stojąca.

 

Ekrany diodowe jako jedyne spośród wielkoformatowych urządzeń wizyjnych sprawdzają się w ostrym świetle słonecznym. Oparte na technologii LED świecą bardzo jasno oraz posiadają nieregularną powierzchnię, dzięki czemu światło słoneczne, które do tej pory uniemożliwiało prawidłowy odbiór, zakłócając wyświetlane informacje, teraz staje się nieistotnym problemem. Ekran diodowy wyśmienicie wpisuje się w różnego rodzaju eventy. Z powodzeniem spełnia również rolę nośnika reklamowego, mieszcząc się na dachu, elewacji budynku lub zlokalizowany jako konstrukcja wolno stojąca.


Ekran holograficzny - dwie szklane tafle połączone ze sobą - z umieszczoną pomiędzy nimi substancją holograficzna - tlenkiem srebra. Na połączone w ten sposób tafle szkła emitowany jest obraz z projektorów co pozwala uzyskać bardzo dobra jakość obrazu nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu światła słonecznego.


Ekrany do projekcji tylniej i przedniej
 - ekrany stojące na własnych nogach lub podwieszane do istniejących konstrukcji lub tunelu. Najpopularniejsze stosowane wielkości ekranów ramowych to 3x2m i 4x3m. Dostępne są także MEGA SCREENy o wymiarach 8x6 lub 7x5 a nawet 10x8m.


Ekrany plazmowe - 
 Ekrany plazmowe o przekątnej 42", 50" i 60" to aktualnie standardowe już wyposażenie każdej konferencji, szkolenia czy ekspozycji targowej. Bardzo często wykorzystywane są jako elementy scenografii w studiach telewizyjnych a także przy realizacji dużych koncertów czy widowisk. Ekrany plazmowe można podwieszać, umieszczać na stojakach, jak również przemyślnie konfigurować na specjalnie zmontowanych konstrukcjach.

 

Extender CAT-5 - urządzenie pozwalające przesyłać sygnał AV na duże odległości po kablu stosowanym do budowania sieci komputerowych (CAT-5). Zwykle składa się z odbiornika i nadajnika.

 

Formaty video - bez względu na wielkość , ekrany mogą mieć różne formaty. Parametr ten określa stosunek szerokości ekranu do jego wysokości. Standardowe formaty ekranów to 4:3, a w ekranach panoramicznych proporcje wynoszą 16:9. Pozwala on efektywnie wykorzystać o wiele większy obszar, który na tradycyjnym telewizorze (o formacie 4:3) najczęściej był widoczny jako czarne pasy na dole i na górze. Posiadacze nowoczesnych ekranów z ekranem panoramicznym mają często dylemat jaki format włączyć do odbioru tradycyjnego programu. Chcąc mieć prawidłowy obraz bez zniekształceń trzeba godzić się na duże czarne marginesy po bokach. Jeżeli jednak najczęściej oglądasz programy informacyjne, publicystyczne, rozrywkowe, nie warto decydować się na ekran o takim właśnie formacie.

 

Gama kolorów to maksymalna liczba kolorów jaką jest w stanie uzyskać wyświetlacz (ponad 16mln). Każde urządzenie takie, jak skanery, monitory lub drukarki wytwarzają unikatowe zakresy kolorów, określone przez charakterystykę danego sprzętu.


Głośnik - przetwornik elektro-akustyczny. Urządzenie elektryczne (odbiornik energii elektrycznej) przekształcający sygnał elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca napięcie i częstotliwość fali elektrycznej na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości w którym głośnik przekształca energię proporcjonalnie (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem przenoszenia głośnika.

 

GRP - Gross Rating Points - tzw. punkty GRP. Są miarą siły kampanii lub zasięgu jednej emisji reklamy. Oznaczają liczbę kontaktów reklamowych, wyrażoną jako procent liczebności grupy docelowej. Jeden punkt GRP w odniesieniu do pojedynczej emisji reklamy oznacza dotarcie do 1% grupy docelowej.

 

Floorsteps/ godzinę/ dzień - ilości osób przechodzących/ przemieszczających w danym miejscu. Inaczej POS TRAFFIC

 

Harmonogram - różnicowanie wyświetlanego przekazu w czasie (w zależności np. od pory dnia, bądź dnia tygodnia). Harmonogram umożliwia targetowanie przekazu, w zależności od czasu, w którym przekaz ten najlepiej dociera do określonej grupy odbiorców.

 

Hardware - terminale odgrywające oraz wyświetlacze - do stworzenia sieci dynamicznej komunikacji cyfrowej niezbędne jest posiadanie komputerów/playerów oraz wyświetlaczy cyfrowych. Jako wyświetlacze cyfrowe mogą być zastosowane monitory LCD, CRT, projektory, ekrany plazmowe lub ekrany LED.

 

HDTV (High Definition Television) - to standard cyfrowego nadawania sygnału telewizyjnego, zapewniający wyższą rozdzielczość od systemu PAL oraz cyfrową jakość dźwięku. Format telewizji wysokiej rozdzielczości

 

Interfejs użytkownika to sposób prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegającego na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów. Środowisko graficzne to grupa współpracujących programów umożliwiająca wykonanie takich operacji na komputerze, jak: uruchamianie programów, dotarcie i poruszanie się po katalogach oraz zarządzanie nimi. Do najważniejszych elementów interfejsu graficznego należy okno programu, wewnątrz którego rozmieszczone są elementy interakcyjne. Poprzez wykorzystanie myszy i klawiatury użytkownik komunikuje się z aplikacją bezpośrednio przez widżety.

 

infoKIOSK - połączenie monitora dotykowego i komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem, stworzone żeby służyć ludziom w przestrzeni publicznej. Jeden z rodzajów nośników sieci Digital Signage/ DSnet Magit. Design infoKIOSKu zgodny z CI firmy i lokalizacji. Znak prawnie zastrzeżony przez Magit.

 

Interaktywny kiosk - również InfoKiosk; Cyfrowy wyświetlacz wraz z klawiaturą lub wbudowaną nakładką dotykową umożliwiający interakcję z stojącą przed nim osobą. Może stanowić punkt informacyjny, lub umożliwiać potencjalnemu klientowi samodzielne zapoznanie się z ofertą. Może też działać jako system odnajdywania drogi (np. w centrum handlowym, muzeum, czy na lotnisku)

 

Internal communication network (system komunikacji wewnątrz organizacji) - sieć cyfrowych wyświetlaczy wykorzystywana przez organizacje. Monitory rozmieszczone wewnątrz budynków (przedsiębiorstwa, instytucji publicznej, uniwersytetu) umożliwiają wewnętrzną komunikację np. z pracownikami, wytyczając im bieżące informacje, zadania, czy efekty ich pracy.

 

Internet - to minimum dwa segmenty sieci połączone dzięki użyciu routerów, jak również nazwa sieci globalnej - ogólnoświatowej sieci komputerów. Poprzez dostęp do Internetu użytkownik może pobierać informacje z milionów źródeł, takich jak: portale, wortale, witryny firmowe i osoby prywatne. Oprogramowanie SV Picture stosowane przez firmę Sellsys Vision do zarządzania emisją spotów na ekranach diodowych umożliwia zdalne zarządzanie contentem w prawie rzeczywistym czasie z wykorzystaniem sieci internetowej.

 

Jasność jest parametrem definiującym intensywność świecenia pikseli na ekranie. Podawana jest w kandelach na metr kwadratowy (cd/m2). Od jasności ekranu zależą poszczególne parametry obrazu takie, jak: głębia kolorów, ilość szczegółów, które można rozróżnić na ekranie.

 

Kampania - ramy czasowe w których jest prezentowany spot reklamowy


Kampania łączona
 (komunikacja przez crossmedia, kampania crossmediowa) - komunikacja między odbiorcą a medium, która zachęca do korzystania z innych mediów. Innymi słowy jest to przechodzenie odbiorcy (czytelnika, słuchacza, widza) z jednego medium na drugie. Przykładem komunikacji przez crossmedia jest informacja w gazecie o istniejącej stronie internetowej tej gazety, gdzie można znaleźć więcej informacji na dany temat (artykuły, zdjęcia, blogi, nagrania). Komunikacja przez crossmedia jest obecnie bardzo popularną formą komunikacji między mediami a odbiorcą. Forma ta jest też reklamą mediów samych w sobie.

 

Kanał - kilka równoległych strumieni z kontentem, które w tym samym czasie różnicują wyświetlane materiały na kilku monitorach. Najczęstszym celem korzystania z kanałów, jest emisja treści, dostosowanych do lokalizacji umiejscowienia wyświetlacza. Przykładem może być zastosowanie w sieciach sklepów spożywczych odrębnego przekazu przy stoiskach z alkoholami i w strefie przy-kasowej.

 

Kąt widzenia - kąt pod którym widz patrzy na ekran bez utraty kontrastu i barwy nazywany jest kątem oglądania. Wielkość kąta widzenia podaje się w stopniach, im wyższa tym widzowie mają mniej ograniczeń w dostępnym miejscu oglądania.

 

Kiosk - jednostka odtwarzająca wyposażona w panel dotykowy, umożliwiający interakcję z odbiorcą kontentu.

 

Kontent - ogół sekwencji wraz z utworzonymi stronami i użytymi do ich tworzenia elementami. Hierarchia części składowych kontentu jest następująca: sekwencja > strony > obszary > elementy (pliki)

 

Konstrukcja modułowa - ekrany mają konstrukcję modułową, która umożliwia stworzenie niemalże dowolnego formatu. Łącząc ze sobą moduły możemy uzyskać pożądaną wielkość.

 

Kontrast różnicę między najjaśniejszym, a najciemniejszym punktem ekranu określa stopa kontrastu. Parametr ten podaje zdolność widzenia możliwie najszerszego zakresu świecenia od czerni do bieli. Kontrast ma wpływ na rozróżnianie półcieni, rozpoznawanie szczegółów i barwę obrazu.

 

Layout - szkielet według którego budowany jest graficzny pokaz; sposób ułożenia stref na monitorze i wyświetlanych w ich obrębie materiałów.

 

LED (ang. Light Emitting Diode) czyli świecąca dioda. Diody są obecnie najpopularniejszym źródłem światła głównie z powodu swojej żywotności oraz niskiego zużycia energii elektrycznej. Dzięki zaawansowanej technologii stało się możliwym użycie diod do wyświetlania plików graficznych na wielkoformatowych konstrukcjach zwanych ekranami diodowymi.

 

Loop / Playlist - określonej długości pętla z kontentem w emisji

 

Measure system - system pomiaru rzeczywistej oglądalności do DS np. iCapture , iCap, iTally, Eveo SBO

 

Monitor transrefleksyjny - monitor przeznaczony do wyświetlania w nasłonecznionych miejscach. Świeci nie tylko własnym światłem ale także światłem odbitym, zapewniając wysoki kontrast i czytelność.

 

Mechanizm Ad-hoc - funkcja oprogramowania w odtwarzaczach Net-Top-Box (NTB) marki ONELAN umożliwiająca wprowadzanie zmian w prezentowanym materiale i ich natychmiastową publikację na wyświetlaczu. Przy pomocy wygodnego w użyciu interfejsu w komunikacie umieszcza się nowy tekst, czy grafikę, które ukazują się na wyświetlaczu bezzwłocznie. Mechanizm ten jest użyteczny zwłaszcza w sytuacjach wymagających natychmiastowego wprowadzenia zmian w wyświetlanym komunikacie ? np. umieszczenie nowej ceny produktu, bądź powiadomienie o nagłej sytuacji.

 

Mobile Led Videowall - mobilny system telebimowy wyposażony w studio telewizyjne z 4 kamerami oraz system do emisji reklam i klipów. Ściana video o fizycznej wielkości pixela 15mm i wizualnej poniżej 10mm (technologia Diamond), wyjeżdża z ciężarówki zaledwie w ciągu 3 minut i jest natychmiast gotowa do działania. Idealne rozwiązanie na imprezy plenerowe, pikniki oraz objazdowe imprezy promocyjne.

 

Monitor - jest to urządzenie wyjściowe, połączone bezpośrednio z komputerem, wyposażone w kineskop bądź wyświetlacz innego typu np. ciekłokrystaliczny (LCD), służące do wyświetlania obrazów z kamery, DVD lub generowanych na podstawie sygnałów elektrycznych dochodzących z urządzeń pomiarowych albo komputerów.

O jakości monitora decydują takie parametry, jak: rozmiar ekranu, rozdzielczość, kolory w jakich obraz może być wyświetlany, częstotliwości odświeżania, wielkość plamki (im mniejsza plamka tym ostrzejszy obraz, przy czym średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu).

 

Monitor Digital Signage - Profesjonalny monitor wykonany w technologii ciekłokrystalicznej (LCD), zwykle umożliwiający pracę przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Najczęściej jako nośniki cyfrowej informacji wybierane są monitory wielkoformatowe, powyżej 32 cali. Monitor o podwyższonej odporności, którego obudowa zazwyczaj wykonana jest z metalu. Monitor do zastosowania w systemach Digital Signage wyposażony jest w system kontroli temperatury ekranu oraz zaawansowane systemy zarządzenia obrazem, np.: regulację temperatury barwowej, czy regulację poziomu czerni. Monitory tego typu mogą pracować w dwóch orientacjach: pionowej oraz poziomej, a także posiadają o wiele większą żywotność (przy zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne), niż standardowe monitory lub telewizory LCD. Monitory do zastosowań Digital Signage niejednokrotnie można integrować z dodatkowymi urządzeniami np.: komputerem PC, odbiornikiem sygnału kategorii 5 oraz konfigurować na ich bazie ściany wideo o rozmiarach nawet 10 x 10 monitorów.

 

Multimedia są to media wykorzystujące zróżnicowane formy przekazu z zastosowaniem tekstu, dźwięku, grafiki, animacji i video w celu dostarczenia odbiorcom informacji i rozrywki. Prezentacje multimedialne mogą być wyświetlane na różnych nośnikach na żywo, a także transmitowane w dowolnym miejscu z wykorzystaniem technologii analogowej bądź cyfrowej.

 

Narrowcasting - inaczej Digital Signage.

 

Nośnik- każdy display umożliwiający odtwarzanie contentu Digital Signage.

 

Nośnik cyfrowy - inaczej wyświetlacz, stosowany w sieciach Digital Signage. Najczęściej wykorzystuje się takie nośniki jak: wyświetlacze LCD, LED, ściana złożona z wyświetlaczy LCD (video-wall), lub folia do tylnej projekcji wraz z projektorem.

 

Nośnik cyfrowy to urządzenie wyjściowe stosowane w systemach Digital Signage do wyświetlania filmów, grafiki, przekazów informacyjnych i reklamowych. Oprócz ekranów diodowych wykonanych w technologii LED, do nośników cyfrowych zaliczamy mało i wielkoformatowe monitory LCD, monitory plazmowe, różnego rodzaju projektory oraz ramki cyfrowe.

 

NTB (Net-Top-Box) - Zintegrowany system do zarządzania sieciami Digital Signage, składający się z platformy sprzętowej oraz preinstalowanego oprogramowania. Wprowadzony przez brytyjską firmę ONELAN jako alternatywa dla rozwiązań składających się z komputera stacjonarnego z zainstalowanym systemem Windows i oprogramowaniem do zarządzania siecią. Oprogramowanie bazuje na uznanej i stabilnej platformie z rodziny Linux, charakteryzuje się m.in. łatwością konfiguracji, niezawodnością działania i dużą skalowalnością, przy budowie rozległych sieci cyfrowych nośników.

 

Nakładka dotykowa - urządzenie peryferyjne pozwalające zmienić dowolny monitor w panel dotykowy. Najpopularniejszymi typy nakładek to: pojemnościowe, rezystancyjne, IrDA i SAW.

 

Narrowcasting - jest alternatywą dla broadcastingu, którego przekaz trafia w niezmiennej formie do każdego odbiornika za pośrednictwem radia i telewizji. Narrowcasting jest rozwiązaniem dla audiowizualnego przekazu kierunkowego, umożliwiającego emisję treści zgodnie z preferencjami, atrybutami odbiorców, miejscem oraz określonym czasem. Jako nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, korzystające z centralnego systemu zarządzania treścią i jej emisją na cyfrowych wyświetlaczach typu; ekrany plazmowe, LCD bądź LED, narrowcasting staje się nie tylko wykorzystywany jako środek przekazu informacji lecz także jako skuteczne narzędzie marketingowe. Narrowcasting jest terminem używanym przede wszystkim w Europie, jego odpowiednikami mogą być; digital signage, którego terminologia stosowana jest w USA, point of sale television (POSTV),digital merchandising, out-of-home television, captive audience, digital displays.

 

Odtwarzacz sprzętowy - urządzenie specjalistyczne wraz z oprogramowaniem odpowiadające za wyjściowy sygnał audio i video. Charakteryzuje się niskim poborem energii elektrycznej oraz stabilnością. Od rozwiązań opartych na komputerach PC odróżnia go brak konieczności instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania (antywirusowego, firewalla, playera etc...)

 

Nośnik cyfrowy - popularna nazwa urządzeń służących do wyświetlania przekazów reklamowych w systemach Digital Signage. Do nośników cyfrowych zalicza się przykładowo: ekrany LED, wielkoformatowe monitory LCD, małoformatowe monitory LCD, cyfrowe ramki LCD, projektory, monitory plazmowe.

 

Odtwarzacz programowy - oprogramowanie pozwalające na zamianę komputera PC w odtwarzacz DS. Zwykle skomplikowane w obsłudze i konserwacji.


Obiekt - patrz > Element.

Obszar layoutu (strefa, region) - część strony, której mogą być przyporządkowywane elementy (obiekty). Główne właściwości obszaru to: rozmiar, położenie, ewentualnie proporcje boków, przezroczystość.

Odległość wizyjna oznacza minimalną odległość widza od ekranu przy której obraz jest postrzegany jako całość. Niewidoczne są pojedyncze diody ani piksele.


Odtwarzacz - multimedialne urządzenie sieciowe, odpowiedzialne za generowanie obrazu na ekranie nośnika. Komunikuje się z serwerem DS przez sieć lokalną lub Internet. Niektóre rozwiązania umożliwiają wyświetlanie wielu niezależnych obrazów z jednego odtwarzacza. 

 

Panel LCD - kineskop z płaskim ekranem wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz.

 

PDSA - Polish Digital Signage Association, stowarzyszenie non profit założone przez firmy oraz osoby prywatne zaangażowane w rozwój branży reklamy cyfrowej Digital Signage. Celem stowarzyszenia jest wypracowanie wspólnych standardów, integracja środowiska zainteresowanego popularyzacją Digital Signage w Polsce oraz edukacja reklamodawców odnośnie nowych systemów reklamy cyfrowej. Oficjalna strona stowarzyszenia www.pdsa.org.pl

 

Player Digital Signage - Komputer, odtwarzacz lub inne urządzenie umożliwiające wyświetlanie treści informacyjnej/reklamowej na nośnikach DS.

 

Player/Odtwarzacz - komputer wraz z oprogramowaniem Digital Signage, lub zintegrowane rozwiązanie sprzętowo-programistyczne (np. Net-Top-Box). Umożliwia zarządzanie treścią wyświetlaną na cyfrowych nośnikach ? rozmieszczenie stref, tworzenie harmonogramu, odtwarzanie multimedialnego kontentu.

 

POPAI Poland - polski oddział międzynarodowego stowarzyszenia non profit, którego historia sięga 1936 r.  Skrót "POPAI" oznacza "The Point of Purchase Advertising Institute", będący wcześniej rozwinięciem nazwy organizacji. POPAI jest jedyną na świecie, globalną organizacją dedykowaną branży marketingu handlowego (marketing at-retail), dysponującą 20 światowymi niezależnymi oddziałami i siedzibą w Waszyngtonie DC. POPAI Poland koncentruje się na prowadzeniu działalności badawczej, edukacyjnej i promocyjnej ukierunkowanej na rozwijanie skutecznych i efektywnych strategii marketingowych, realizowanych przez marketerów w handlu detalicznym. Oficjalna strona stowarzyszenia www.popai.pl

 

POS TV - systemy Digital Signage zainstalowane w punktach sprzedaży. Reklama wyświetlana na monitorach oddziałuje na konsumenta w punkcie sprzedaży a więc w momencie decyzji zakupowej.

 

Pitch - odległość od środka pixela do środka sąsiedniego pixela. Liczba określa odległość wizyjną np. dla pitch 12 odległość wizyjna wynosi 12 metrów, dla pitch 20 - odległość wizyjna wynosi 20 metrów itd.

 

Pixel - podstawowa komórka obrazu, którą tworzy układ czterech diod w konfiguracji 2R1G1B

Playlista - patrz > Sekwencja


Prezentacja - patrz > Sekwencja

 

Prom - system dostosowujący kontent do typu widza: np. pod względem płci, wieku, odległości od ekranu i zachowania, Eveo GendR

 

Projekcja tylna - opcja wyświetlania obrazu na ekranie podczas której źródło światła ( projektor ) znajduje się "za ekranem". Największe atuty tej projekcji to "ukrycie" źródła światła ( oraz wszystkich innych urządzeń satelitarnych ) przed uczestnikami Eventu, uczestnicy "widzą" tylko efekt końcowy projekcji tj. wyświetlony obraz na ekranie. Wadą ww. projekcji jest konieczność zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni za ekranem


Projektor 
- urządzenie służące do projekcji video, rzutujący powiększony obraz telewizyjny na ekran projekcyjny.

 

Projektor Digital Signage - wyspecjalizowany projektor opracowany z myślą o wyświetlaniu treści reklamowych. Często projektor tego typu posiada możliwość wyświetlania obrazu na nietypowych powierzchniach, np.: kulach, kolumnach, narożnikach pomieszczeń. W połączeniu ze specjalnymi foliami projektor DS potrafi wyświetlać obraz na witrynie sklepowej. Urządzenia te często instalowane są wraz z szybami lub powłokami dotykowymi, umożliwiającymi interakcję użytkownika z przekazem reklamowym. Projektory DS przeważnie posiadają możliwość pracy w trybie całodobowym.

 

player - umożliwia odtwarzanie playlist. W wersji rozszerzonej dodatkowo kontroluje wyświetlaną treść i raportuje.

 

play lista- zbiór mediów wyświetlanych w określonych strefach i w określonym czasie. Na media składają się: filmy, zdjęcia, clipy, prezentacje, muzyka, ticker, strumienie video.

 

RGB - jeden z modeli przestrzeni barwnej, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw barw: R - red (czerwonej), G - green (zielonej) i B - blue (niebieskiej), będącymi składowymi tego modelu.

 

Region - patrz > Obszar layoutu

 

Reklama LED to wszelkie materiały promocyjne wyświetlane za pomocą nośników wykonanych w technologii LED. Rozróżniamy ekrany monochromatyczne i full color. W zależności od gamy kolorystycznej ekranu oraz preferencji klienta możliwe jest prowadzenie zarówno prostych kampanii, w których spoty reklamowe są głównie oparte na przekazie tekstowym (ekrany monochromatyczne), poprzez animację graficzną, aż do obrazów video.

 

Reklama świetlna to różnego rodzaju materiały promocyjne umieszczone na nośnikach wykonanych w technologii LED. W zależności od rozdzielczości, lokalizacji ekranu diodowego i jego wielkości można wyświetlać bardziej statyczne spoty reklamowe bądź dynamiczną reklamę LED opartą na animacji lub obrazie video.

 

Rozdzielczość - zdolność ekranu do wyświetlania możliwie jak największej ilości punktów na ekranie określa jego rozdzielczość. Jest to wartość określająca ilość pikseli przypadających na pojedynczą linię w poziomie razy ilość pikseli w pojedynczej linii w pionie. Im wyższa rozdzielczość tym wierniejsze jest odtwarzanie obrazu, bo zawiera więcej szczegółów.

 

Scheduling- harmonogram, umożliwiający planowanie czasu wyświetlania wcześniej stworzonych playlist.

 

Scroll lub scrolling banner/ ticker tekstowy - informacja tekstowa wyświetlana na ekranie jako przesuwający się pasek. Najczęściej pochodzi z kanałów RSS.

 

Sekwencja (prezentacja, playlista)* - szereg wyświetlanych na ekranie nośnika stron (layoutów). Strony podzielone są na obszary, którym 
przyporządkowane są elementy w postaci plików.


Serwer sieci DS
 - komputer, serwer lub inne urządzenie, na dysku którego przechowywany jest kontent przeznaczony do wyświetlenia na nośnikach obrazu. Materiały są wysyłane do odtwarzaczy lub przez nie pobierane. Oprogramowanie serwera odpowiada również za zbieranie informacji o działalności sieci, monitorowanie sieci i generowanie raportów.

 

Serwer DS - urządzenie lub oprogramowanie odpowiadające za aktualizację treści na odtwarzaczach. Zwykle posiada możliwość tworzenia harmonogramów czasowych zawartości.

 

Skórka, template, layout, szablon - podział ekranu na strefy, przy czym w każdej strefie może być wyświetlany niezależnie różne elementy zawartości.

 

Software - oprogramowanie do zarządzania systemem wykorzystywany przez rynek DDS. W zależności od wymagań funkcjonalnych stawianych sieci DDS, stosowane są różne warianty rozwiązań. Wdrażane są zarówno proste systemy off-line (kiosk informacyjny) jak również rozbudowane systemy centralnie, zdalnie zarządzane, wspieranie technologii RSS.

 

Software Digital Signage - Oprogramowanie służące do zarządzania treścią wyświetlaną na nośnikach cyfrowych. Złożoność oprogramowania zależy od potrzeb użytkowników systemu DS.

 

Spliter - urządzenie pozwalające na dystrybucję jednego sygnału audio/video do wielu nośników.

 

Strefa - patrz > Obszar layoutu

Strefa- zdefiniowany obszar ekranu umożliwiający wyświetlanie contentu na nośniku sieci Digital Signage.


Strefa - obszar powstały z podzielenia wyświetlanego obrazu na jedną lub więcej części, w obrębie których wyświetlane są materiały. Wielkość oraz rozmieszczenie strefy na monitorze ustalane są indywidualnie, za pomocą dołączonego systemu zarządzania. W każdej ze stref wyświetlać można różne typy materiałów. Nie wszystkie rozwiązania Digital Signage pozwalają na dowolny podział ekranu na strefy, czasami również ilość takich stref bywa ograniczona.

 

Strona (layout) - podzielony na obszary układ graficzny. Ciąg stron tworzy sekwencje. Główne właściwości strony to obraz tła, rozdzielczość (parametr ten determinuje rozdzielczość obrazu na wyjściu odtwarzacza) i czas wyświetlania (zdefiniowany przez użytkownika bądź uwarunkowany czasem wyświetlania wybranego elementu).

System Digital Signage kompletne rozwiązanie, które wraz z komponentami umożliwia zbudowanie sieci typu Digital Signage. Główną częścią systemu jest oprogramowanie, które zainstalowane w jednostce centralnej (serwerze) i jednostkach odtwarzających, łączy je w centralnie zarządzaną sieć.

 

Sieć Digital Signage to sieć ekranów zlokalizowanych w obrębie pewnego terytorium, regionu lub kraju zarządzanych centralnie bądź zdalnie. Dzięki wykorzystaniu wielu nośników cyfrowych w obrębie kraju reklamodawca może równocześnie rozpowszechniać treści promocyjne, rozrywkowe lub informacyjne docierając do szerokiego grona potencjalnych odbiorców.

 

System Digital Signage to zespół urządzeń wejściowych i wyjściowych, całościową infrastrukturę i oprogramowanie niezbędne do przesyłania, a następnie odtwarzania treści graficznych, informacyjnych i reklamowych na cyfrowych nośnikach.

 

System Digital Signage - Zespół urządzeń, infrastruktury oraz oprogramowania służący do prezentacji treści reklamowych i informacyjnych na nośnikach cyfrowych.


Ściana Diodowa
 - ściana projekcyjna powstała w wyniku modułowo ze sobą sprzężonych telebimów diodowych różnej mocy. Ściany diodowe dają znakomitą jakość obrazu bez względu na natężenie światła słonecznego, przez co są najczęściej wykorzystywane przy emisji obrazu podczas dziennych imprez plenerowych. Ściany diodowe dostępne są praktycznie w dowolnych rozmiarach i kształtach (modułowa budowa pozwala na dowolną ich konstrukcję w granicach wymiarów modułu). D-lite7 to system, który może być zastosowany zarówno wewnątrz (np. w hali) jak i na zewnątrz. Dlite7 posiada na tyle mały pixel, że można go oglądać już z odległości 10m.


Ściany RCS
 - są to gotowe konfiguracje ścian, gdzie możliwe jest rozbudowanie jedynie w poziomie (2x2, 2x3, 2x4...). U podstawy i na górze zabudowane są specjalną ścianką, stanowiącą swego rodzaju cokół podwyższający i zabudowujący ścianę od góry. RCS można niezależnie ustawić we wskazanym miejscu. Przekątna jednego elementu to 50 cali. Ogólny wymiar systemu 2/2 po zestawieniu, to 100cali - przekątna (2.5m). Nośnikiem obrazu mogą być wszystkie urządzenia peryferyjne, służące do przekazu obrazu. System RCS wymaga stworzenia określonych warunków do pracy w plenerze. Doskonale jednak sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach (np. na targach).


Ściany wizyjne
 - projektorowe ściany wizyjne TOSHIBA to nośniki obrazu mające zastosowanie we wnętrzach: w studiach telewizyjnych, salach widowiskowych czy dużych ekspozycjach targowych. Są wykorzystywane również do realizacji w plenerze pod warunkiem, że odbywają się one po zmierzchu. Ich modułowa konstrukcja umożliwia zestawienie ścian o dowolnej wielkości, a głębokość wynosząca 1,1 m powoduje, że zajmują one niewielką przestrzeń.

 

Tablice (diodowe) LED czyli tysiące jasno świecących diod, sterowanych elektronicznie. Dzięki zaawansowanej technologii stało się możliwym użycie diod do wyświetlania plików graficznych oraz prezentację każdej treści na wielkoformatowych konstrukcjach zwanych ekranami diodowymi.

 

Technologia VPT (Virtual Pixel Technology) - dzięki stosowanej w produktach Sellsys Vision technologii VPT pojedyncze diody adresowane są oddzielnie. Skutkiem tego jest wyższa rozdzielczość ekranu, cały obraz jest bardziej wygładzony przy przejściach pomiędzy pikselami.

 

Terminal / Player /- końcowy player w sieci odtwarzający kontent; najczęściej PC


Telebim jako poszczególna jednostka, (w zależności od wielkości) zbudowany jest z wielu metalowych skrzyń (obudów), które zawierają poszczególne moduły. Te oto skrzynie z modułami, poskładane w jedną całość tworzą telebim. Zakres możliwości telebimu jest praktycznie nieograniczony bo pomimo wyświetlania grafiki można na nim również wyświetlać wiadomości w czasie rzeczywistym a także elementy proste np. szkice "gif", "bmp" jak i te bardziej złożone np. filmy HD czy grafikę 3D Zakres możliwości telebimu jest praktycznie nieograniczony bo pomimo wyświetlania grafiki można na nim również wyświetlać wiadomości w czasie rzeczywistym. Modułowa budowa pozwala na tworzenie dowolnej wielkości ekranu.

 

Telebimy to ekrany wizyjne, których matryca złożona jest z diod LED. Znajdujące się na matrycy telebimu diody tworzą piksele usytuowane z reguły wg formuły 2R1G1B. W stosunku do tradycyjnych projektorów lub wielkoformatowych ekranów plazmowych telebimy wyróżniają się prezentacją dużo bardziej wyraźnego i czytelnego obrazu.


Telebim
 - słowo telebim powstało z połączenia cząstek tele- i -beam 'wiązka, np. światła lub elektronów'. Telebim jest tłumaczony w języku angielskim jako: TV large outdoor screen czyli telewizyjny duży ekran zewnętrzny.

 

Ticker - pasek z przesuwającym się tekstem (np. w Tvn24). Może być pobierany dynamicznie np. z kanału RSS.

 

Ticker- pasek dynamicznej informacji. Jeden z elementów emitowanego na nośnikach sieci DS contentu.

 

Time slot - "przerywnik" - komunikat przerywający ustaloną listę odtwarzania.

 

Touch screen ( monitor dotykowy) - system obsługiwany przez dotyk odpowiednich pól na wyświetlanym screenie

 

Totem - specjalistyczny ekran przeznaczony do wyświetlania zawartości w orientacji pionowej. Często posiadający estetyczną i solidną obudowę. Dostępny także w wersji zewnętrznej ? odpornej na warunki atmosferyczne.

 

Wyzwalacz - zdarzenie powodujące uruchomienie wcześniej zaplanowanej zawartości. Może to być np. sygnał z: GPS, czujnika ruchu, pilota IR, portu RS-232, klawiatury...

 

Zasięg efektywny - według starej szkoły marketingu i reklamy: procent grupy celowej, który zetknął się z przekazem reklamowym przynajmniej z efektywną częstotliwością. Efektywna częstotliwość jest to zakładana minimalna liczba kontaktów z przekazem reklamowym, o którym twierdzi się, że jest skuteczny do realizacji celów kampanii reklamowej.

 

Zawartość -zbiór elementów takich jak: listy odtwarzania, grafiki, filmy, skórki, harmonogramy, zegary, animacje, skrypty, sygnał video itd. Składających się na obraz wyświetlany na nośniku.

 

Video-wall - Użycie wielu monitorów, ułożonych w klaster (np. 4x4 wyświetlacze LCD), wyświetlające wspólnie jeden obraz. Każdy z monitorów stanowi jeden z fragmentów, których połączenie tworzy jednolity obraz w formie mozaiki. Rozwiązanie to daje możliwość stworzenia obrazu o znacznie większym rozmiarze niż pozwalałby na to pojedynczy wyświetlacz.

Zobacz także

Digital Signage trends conference

Raport PDSA 

PDSA Awards

Jak zostać
członkiem PDSA?

Członkowie wspierający