Polish Digital Signage Association to platforma porozumienia głównych firm branży Digital Signage w Polsce, wspieranych przez międzynarodowe instytucje związane z rynkiem dynamicznej komunikacji marketingowej. PDSA skupia wokół siebie firmy działające w sektorze cyfrowego przekazu reklamowego, którym zależy na rozwoju branży w Polsce, wymianie doświadczeń i opracowaniu spójnych standardów. To odpowiedź rynku na rosnące zainteresowanie tą drogą komunikacji marketingowej, wszechobecna digitalizacja również rynku reklamy musiała zaowocować powołaniem instytucji, która zajmie się monitorowaniem branży oraz skupi się na wypracowaniu spójnych standardów rynku. 
PDSA realizuje swoje cele ze środków własnych, głównie składek członkowskich oraz budżetów celowych. W ramach swojej działalności PDSA współpracuje z wieloma specjalistami branży reklamowej, badawczej i nowych technologii.

Główne cele statutowe realizowane przez stowarzyszenie to:

  • Edukowanie rynku reklamowego
  • Integracja branży
  • Standaryzacja
  • Organizacja szkoleń i warsztatów

Zobacz także

Digital Signage trends conference

Raport PDSA 

PDSA Awards

Jak zostać
członkiem PDSA?

Członkowie wspierający